Song for TuSmeDoma

 

Tu Sme Doma, o.z. podporuje a pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím alebo duševnými poruchami, aby mohli žiť svoj „obyčajný“ život podľa vlastných predstáv a mohli sa plnohodnotne začleniť do bežného života. Priamo podporuje ľudí v zariadení podporovaného bývania, v ktorom má v súčasnosti trvalý alebo prechodný domov 24 obyvateľov. Vzdelávaním, materiálnou podporou a organizovaním rôznych spoločenských akcií pre obyvateľov OZ Tu Sme Doma pomáha znevýhodneným ľuďom ich sny nielen snívať, ale aj uskutočňovať tak, aby mali možnosť nájsť svoju vlastnú cestu v živote napriek svojim obmedzeniam. Zariadenie podporovaného bývania na Hontianskej ulici je jedno z mála podporovaných bývaní, ktoré sú prirodzene začlenené do bežnej rodinnej výstavby. Príbeh každého jeho obyvateľa je silný a jedinečný, no všetkých ich spája silná túžba po samostatnom a plnohodnotnom živote.


„ Spoločným úsilím sa snažíme o to, aby každý

jeden obyvateľ prevzal zodpovednosť za

svoj život aj za svoju domácnosť v čo najväčšej

možnej miere.“