Song for Rajecké Radosti

 
 

Nezisková organizácia v Rajci Áno Pre Život poskytuje služby krízovej intervencie a odborné poradenstvo tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Jej pracovníci takýmto matkám a deťom poskytujú domov, bezpečie, pomoc pri riešení ťažkých životných situácii a šancu začať znova. Do konca roku 2019 pomohli vyriešiť krízovú životnú situáciu viac ako 900 matkám a deťom.

Vytvorili chránenú dielňu Rajecké radosti, kde tieto ženy pečú voňavé domáce perníčky. Svoj strach, smútok a bolesť tam takýmto jednoduchým spôsobom premieňajú na radosť a nádej. Okrem toho v tejto chránenej dielni Áno pre život vytvorilo pracovné miesta aj pre invalidov a znevýhodnených ľudí, ktorí tak majú možnosť rozvíjať svoje pracovné zručnosti a začleniť sa do spoločnosti. Doteraz dostalo pracovné miesto 16 zdravotne a 19 sociálne znevýhodnených ľudí.


“Lepšie ako financovať sociálne odkázané osoby, je pomôcť im zarobiť si na živobytie.”