Song for Príbeh zmyslov

Pani Mgr. Ľubica Kaiserová je predsedníčkou OZ Malíček v Bratislave, ktoré sa venuje podpore a pomoci rodinám s predčasne narodenými deťmi. Intenzívna starostlivosť o predčasne narodené deti je nevyhnutná a určuje celý ich život, nasledujúci po ich prepustení z nemocnice. Na našom koncerte Song For Malíček sme sa rozhodli zisk zo vstupného venovať ich projektu Bez Kufríka neodídem, ktorý je zameraný na starostlivosť o tie detičky, ktoré nemajú rodinu ani príbuzných a sú úplne odkázané na pomoc dobrých ľudí a na čas, ktorý im venujú, aby sa necítili opustené.