Song for Plamienok

 
 

Výnimočnosť dní počas pandémie bola aj v tom, že sme hľadali radosť na každom kroku. Preto nás teší, že sme mohli zorganizovať benefičný koncert Song for Plamienok.


Benefičný koncert bol venovaný neziskovej organizácii Plamienok, ktorá už 12 rokov pomáha zvládať fyzické, emočné aj duchovné utrpenie detí. Je to nielen náročná úloha pre samotné deti, ale aj rodičov, širšiu rodinu či spoločnosť. Organizácia zlepšuje spoločenskú informovanosť a citlivosť k témam, ako je život a smrť, láska a smútok, pomoc a sloboda.


Spevom aj slovom sprevádzala Zuzana Frenová Malotová s hudobným doprovodom Richardom Danelom a Adamom Hudecom. Chýbať nemohla ani zážitková trojchodová večera profesionálov z kuchyne Globo s riadenou degustáciou slovenských vín v harmónii chutí.


Darčekom bola nová pieseň venovaná neziskovej organizácii Plamienok.