Song for Neviditeľní

 
 

ZASTAVME NEVIDITEĽNOSŤ je súčasťou kampane “The European and Street Homelessness Campaing.”, ktorú spoločne uskutočnila OZ STOPA a OZ PRIMA, aby nám ukázali to, čo za bežných okolností nevnímame a nevidíme. Vidia ľudské utrpenie tam, kde niektorí vidia iba problém.

Benefičný koncert Song for Neviditeľní bol oslavou ich činnosti. Priniesol možnosť spoznať ľudí, ktorí dokážu uvidieť tých, ktorých si nikto nevšíma. Ľudská bytosť v sebe nosí poklad, ktorý nie vždy dokážeme vidieť.


Koncert sa odohral v jednej z najväčších archívnych vínnych pivníc v strednej Európe. Priniesol aj výstavu fotografií ZASTAVME NEVIDEĽNOSŤ. Náš nový a inšpiratívny  kuchár Filip Ondrušek hostí vtiahol do gastronomického večera plného dobrodružstva a zážitkov svetového formátu, s riadenou degustáciou slovenských vín so someliérom Dominikom Baránkom.


Moderátorskú a hudobnú časť zastrešila speváčka Zuzana Frenová Malotová s hudobným doprovodom Richard Danel, Adam Hudec a Maroš Janček.