Song for Alternatíva

 
 

Nezisková organizácia Alternatíva s projektom “Zo školy do života” už dokázali naozaj veľa. Cieľom tochto programu je podpora mladých ľudí so znevýhodnením (zdravotným, sociálnym) pri prechode zo školy do života. Snažia sa o to, aby mladý človek išiel smerom a tempom, ktorý si zvolí on.


Pracujú s nimi na tom, aby si uvedomili, v čom je ich jedinečnosť, a na čom môžu vo svojom ďalšom živote stavať. Snažia sa o rozvoj zručností ako je komunikácia, spolupráca, zvládanie konfliktných situácií, schopnosť prezentovať sa pred druhými, ale aj písanie životopisu a príprava na pracovný pohovor.


“Chceme robiť veci inak chceme vytvoriť priestor, kde ľudia so zdravotným postihnutím nájdu potrebnú podporu, aby mohli žiť v komunite”