Omama

“Pracujeme s tými najchudobnejšími ľuďmi, ktorí žijú vo vylúčených osadách. Hoci táto téma nie je na Slovensku populárna a panuje v nej veľa predsudkov, vždy nás teší, keď narazíme na ľudí či firmy ochotné pomôcť. Vďaka darcom sa tu mohlo pomôcť zvládnuť aspoň tie najhoršie chvíle.
V osadách zamestnávame ženy, ktoré voláme omamy. Tie pravidelne navštevujú domácnosti rodín s deťmi od narodenia do 3 rokov a neskôr robia i s deťmi od 3 do 5 rokov. Omamy ukazujú chudobným mamičkám, ako sa hrať s deťmi, ako ich rozvíjať už od kritického raného veku, kedy sa mozog buduje najviac. Cieľ je, aby sa im neskôr lepšie darilo v škole.

Ak nechceme mať o niekoľko rokov ďalšiu generáciu bez vzdelania a zručností, ktorá sa nevie uplatniť, potrebujeme so zmiernením toxického stresu a stimuláciou od raného veku robiť ešte omnoho viac.
Je dôležité, kam sa narodíme. Dieťa, ktoré sa narodí do osady, kde sa chudoba dedí z generácie na generáciu, má omnoho menšie šance na svoj rozvoj ako dieťa v strednej triede.Ak sa podarí zlepšiť u našich Rómov vzdelanie, zamestnateľnosť, štandard bývania, automaticky sa s tým bude spájať lepšia hygiena, menej neporiadku a ďalšie veci, ktoré majorita odsudzuje.

Vždy je sympatické, keď sa umenie spája s pomocou. Umelec je človek so schopnosťou intenzívnejšie prežívať veci, vciťovať sa do rolí a života iných, má viac empatie. Vie tie iné ľudské situácie pretlmočiť zrozumiteľne nám ostatným, či už cez hudbu, hranie, slovo či výtvarné dielo. Pomáhanie je so schopnosťou vcítiť sa priamo prepojené. To je i významom Art With Benefits.”
Cesta von