...Epidémia nás scitlivuje k životu

V týchto dňoch sa slovo "pomoc" skloňuje často. Plamienok moju pozornosť upriamil spôsobom, ako sa na pomoc pozrieť, odkiaľ pochádza a kde začína. Začína od nás, od toho, ako my samy vnímame seba samých a všetko čo sa deje okolo nás. Ako dokážeme meniť to, čo k nám prichádza. Pani Mária Jasenková povedala slová, ktoré zodpovedali túto moju otázku. Odkiaľ prichádza pomoc? Od každého z nás a od nášho vnútorného rozhodnutia, ako chceme naložiť s tým, čo prežívame. "Premeniť bolesť na lásku môže  len každý sám za seba. Môžeme sa iba pokúsiť premeniť vlastnú bolesť na lásku. "Všetci prežívame strach, smútok, bolesť, ale len ak sa my samy budeme pokúšať meniť to, budeme môcť naozaj dávať viac. Nikdy v tom nebudeme dokonalí, ale to nie je dôvodom, aby sme sa o to nepokúšali. Pomoc a láska či radosť sú veci na svete ktoré sú nemerateľné. Neexistuje mierka, ktorá by nám povedala, kedy to za to stojí. Niekedy aj úsmev, aj slovo, niekedy už len to, že sme niekomu pomohli robí radosť. Myslím, že je to postoj k životu, pomoc, radosť, láska. Je to spôsob, ako sa rozhodneme žiť- meniť všetko čo s nami súvisí na tieto hodnoty.


„Viac života menej bolesti pre nevyliečiteľne choré a smútiace deti a ich rodiny. Ale aj pre nás, ktorí sa o ne staráme“. Toto je heslo neziskovej organizácie PLAMIENOK. Nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom plnia prianie byť a žiť doma. Ich 24 hodinová
dostupnosť odbornej aj ľudskej pomoci prináša rodinám pocit bezpečia a možnosť spolu hľadať a zdieľať momenty radosti.
So smútiacimi deťmi a rodinami kráčajú a spolu hľadajú farby života. K deťom a rodinám sa snažia byť úprimní, ale citliví, aby sa vytvoril priestor pre dôverný vzťah. Dôvera je nevyhnutná pri prijímaní aj ponúkaní pomoci.

“Epidémia nás scitlivuje k životu. Nutnosť fyzickej vzdialenosti prináša nepohodu a odlúčenie, ale aj blízkosť a prehĺbenie
vzťahov, ktoré sú pre nás dôležité. Viac ako inokedy cítime, že život je krátky a to najdôležitejšie sú láskyplné vzťahy
medzi nami. Nevieme čo bude zajtra. Žijeme dnes. Pokračujeme naplno v našej pomoci.“

Tešíme sa, že stále existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. Nechajme sa inšpirovať a pomôžme aj my! Stojí to zato, uvidíte. Ďakujeme.